Cookies van 3e partijen worden momenteel niet gebruikt op deze website. | Reset cookie toestemming
Translate this page in English (google)

Hoe werkt het

De cookie_permission snippet wordt iedere keer geladen voordat een pagina's wordt opgevraagd.
Hierdoor komen in de template van uw website 2 functies beschikbaar.
Dit zijn de functies:

cookie_permission();
en
has_cookie_permission();

Met deze functies is het mogelijk om de bezoeker om toestemming te vragen, en daarnaast te testen of de bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven.

Functie cookie_permission();

Deze functie controleert of er eerder toestemming is gevraagd en zal als aktie een popup tonen met daarin de vraag om toestemming.
De popup is gedefinieerd in het bestand 'ask.html' in de snippet directory, en is een redelijk standaard CSS oplossing met een standaard tekst. De te tonen pagina wordt onder de popup "verduisterd" en niet klikbaar gemaakt.

De functie heeft 2 optionele parameters.

  • De eerste parameter is een pagina ID (of een lijst van pagina ID's) waar de bezoeker wel moet kunnen kijken. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld de privacy pagina te kunnen laten zien.
  • De tweede parameter bepaalt of er eenmalig om toestemming wordt gevraagd.
    Als de website niet kan functioneren zonder toestemming zal die optie gebruikt moeten worden.
    De standaard waarde hiervoor is true. De waarde false zal zorgen dat er net zolang gevraagd wordt tot toestemming is verkregen.

 

Voorbeelden:

<?php cookie_permission(7,false); ?> Deze aanroep laat de popup niet zien op pagina_id 7. Op alle andere pagina's is het noodzakelijk om de toestemming te geven.
Als er nog geen toestemming is gegeven zal op de toegestane pagina de functie has_cookie_permission() de waarde false teruggeven. Hiermee kunt u het laden van scripts tegenhouden.
<?php cookie_permission(array(7,12,18) , true); ?> Deze aanroep laat de popup niet zien op pagina_id's 7,12 en 18.
Als de keuze om geen toestemming te geven wordt genomen zal de popup de komende 24 uur niet meer worden getoond.
De functie has_cookie_permission() zal de waarde false teruggeven. Hiermee kunt u het laden van scripts tegenhouden.
 
   

Functie has_cookie_permission();

Met deze functie kan je controleren of de gebruiker eerder al toesteming heeft gegeven voor het gebruik van 3rd party cookies.
 

Voorbeeld:

<?php if ( has_cookie_permission() ) { ?>
    <script>Google analytics script</script>
<?php } ?>
Dit voorbeeld laat zien dat je een javascript kan laden als de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Eerdere toestemming ongedaan maken?

Door simpel een linkje te maken met als toevoeging ?cookiereset kunt u de bezoeker opnieuw de vraag laten beantwoorden of cookies wel of niet gebruikt mogen worden.

Voorbeeld

Maak een link als deze: <a href="?cookiereset">Reset</a>

 

LET OP

Deze oplossing houdt zelf geen cookies tegen. Het is de verantwoording van de website beheerder om te zorgen dat cookies niet worden geschreven wanneer de bezoeker geen toestemming heeft verleend.

Deze module wordt ter beschikking gesteld om te helpen bij het blokkeren van cookies.

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!